Studium

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach jest instytucją kształcącą muzyków kościelnych w specjalnościach kantor i organista. Prowadzi również kursy doskonalenia zawodowego dla organistów oraz kursy muzyczne dla dorosłych.

Nauka w Studium w specjalności KANTOR trwa trzy lata, a w specjalności ORGANISTA trwa pięć lat. Program obejmuje następujące przedmioty: kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, dyrygowanie, emisja głosu (zajęcia indywidualne), chorał gregoriański, śpiew liturgiczny, prowadzenie śpiewu zgromadzenia liturgicznego, akompaniament liturgiczny (zajęcia indywidualne), krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych), prawodawstwo muzyki kościelnej, liturgika, organoznawstwo, fortepian (zajęcia indywidualne), organy (zajęcia indywidualne), schola liturgiczna, chór.

Słuchacze kształcą się w pierwszym roku w zakresie podstaw teorii i wykonawstwa muzyki oraz wprowadzenia do liturgii. W roku drugim i trzecim przewidziane jest wprowadzenie podstaw gry na organach oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kantora. Egzamin kantorski odbywa się na koniec nauki na roku trzecim. Osoby, które wówczas satysfakcjonująco zdadzą egzamin z organów zostają zakwalifikowane do dalszego kształcenia w specjalności organista. Po zakończeniu piątego roku nauki odbywa się egzamin dyplomowy w specjalności ORGANISTA. Istnieje również możliwość nauki podyplomowej oraz zdawania egzaminu dyplomowego wyższej kategorii (patrz: Regulamin pracy organisty w parafiach Diecezji Siedleckiej).

Zajęcia w Studium odbywają się we wtorki, w godzinach 8:00-20:00 od października do czerwca. Nauka w Studium jest płatna 500 zł miesięcznie (opłata zawiera zajęcia zbiorowe i indywidualne). Płatności realizujemy w trybie semestralnym.

KADRA:

Dyrektor:

  • dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

Wicedyrektor:

  • ks. dr hab. Michał Szulik

Opiekun kościelny:

  • ks. dr Krzysztof Zawadzki

Wykładowcy:

  • mgr Bożena Adamczyk
  • mgr Izabela Kiryluk
  • mgr Jolanta Kotowska
  • mgr Michał Markowski
  • dr Karolina Mika
  • ks. dr Piotr Radzikowski
  • mgr Adam Szczepański

KONTAKT:

Biuro: ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Dydaktyka: ul. Sokołowska 124, 08-110 Siedlce

Kontakt: Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

tel.: 603 683 952

e-mail: malgorzata.trzaskalik-wyrwa@chopin.edu.pl

NR KONTA BANKOWEGO: 31 9194 0007 0024 8213 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Siedlcach

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl