XXIII Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

Pod hasłem Exsurge, psalterium et cithara! w dniach od 20 do 22 września 2022 br.
w Siedlcach – Nowym Opolu (WSD Diecezji Siedleckiej) odbędzie się XXIII Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Zjazd założycielki Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (SPMK) miał miejsce we wrześniu 2000 r. w Trzebnicy. Rok później, w Opolu, w liturgiczne wspomnienie świętych apostołów Piotra i Pawła, SPMK zostało oficjalnie powołane do życia. Za cel SPMK postawiło sobie troskę o dobro i piękno muzyki sakralnej, badanie, kultywowanie i upowszechnianie muzyki sakralnej, rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury muzycznej, działanie na rzecz środowiska członkowskiego, jego integracji i jego potrzeb, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej, organizowanie edukacji i wychowania za pomocą muzyki, animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego. Członkami SPMK są praktykujący katolicy związani
z uprawianiem muzyki sakralnej posiadający wyższe wykształcenie muzyczne lub muzykologiczne (w uzasadnionych przypadkach Zarząd SPMK ma prawo przyjąć na członka zwyczajnego Stowarzyszenia osobę nie spełniającą kryterium wykształcenia muzycznego). Dziś grono SPMK liczy 170 członków.
Coroczne zjazdy SPMK, organizowane w różnych zakątkach Polski, obfitują we wspólną modlitwę, naukową refleksję oraz artystyczne wydarzenia. W tym roku Organizatorzy kierują zaproszenie do udziału w otwartych wydarzeniach zjazdu:

20 września 2022 r, godz. 18.00, Katedra Siedlecka,
ul. J. Kochanowskiego 11, 08-110 Siedlce

Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. bp. Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego

Po Mszy św. koncert:

I cz.: J. Maklakiewicz Msza Polska
II cz. M. Rzewuski (1991*) – Improwizacja: Wariacje romantyczne nt. Salve Regina

Wykonawcy:
Chór Miasta Siedlce
Justyna Kowynia – sopran, dyrygent
Mateusz Rzewuski – organy

21 września 2022 r., godz. 17.00, Kościół św. Stanisława BM,
ul. Floriańska 3, 08-110 Siedlce

Nieszpory – przewodniczenie i homilia: ks. mgr Mateusz Szerwiński

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl