Kultura dla Ukrainy

31 marca o godz. 11.00 w auli im. płk. pil. Jerzego Bajana Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się spotkanie pod hasłem „Kultura dla Ukrainy”. Jest ono adresowane do dyrektorów muzeów, domów kultury i bibliotek, szkół muzycznych, animatorów i menedżerów kultury.
Celem spotkania będzie wypracowanie wspólnych kierunków działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz propozycji rozwiązań na rzecz ochrony dóbr kultury w kontekście zagrożeń i rozszerzającego  się konfliktu zbrojnego.

PROGRAM SPOTKANIA:

1.    Powitanie uczestników
2.    Modlitwa rozpoczynająca spotkanie
3.    Słowo JE ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego
4.    Omówienie aktywności instytucji kultury w ramach akcji MKIDN #Kultura dla Ukrainy
„Caritas Diecezji Siedleckiej w służbie Ukrainie. Możliwości prowadzenia działań pomocowych z instytucjami kultury”  – ks. Paweł Zazuniak, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej, koordynator Akcji „Pomoc dla Ukrainy” w Diecezji Siedleckiej
6.    Dyskusja
7.    Podsumowanie zebrania
8.    Modlitwa kończąca spotkanie

Zgłaszanie chęci uczestnictwa oraz przesłanie materiałów o formach udzielnej pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz planów chętnych instytucji w tym zakresie, można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl do 29 marca.

Organizatorami spotkania są: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej im. św. Jana Pawła II, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Patronat honorowy: JE Ks. bp dr Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki.

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl