Dokumenty Stolicy Apostolskiej

 1. Pius X – Motu proprio Inter pastoralis officii sollicitudines [1903] – otwórz (plik pdf)
 2. Pius XI – Konstytucja apostolska Divini cultus [1928] – otwórz (plik pdf)
 3. Pius XII – Encyklika Mediator Dei [1947] – otwórz (plik pdf)
 4. Pius XII – Encyklika Musicae sacrae disciplina [1955] – otwórz (plik pdf)
 5. Święta Kongregacja Obrzędów – Instrukcja o muzyce sakralnej i liturgii [1958] – otwórz (plik pdf)
 6. Sobór Watykański II – Konstytucja o liturgii świętej, rozdział VI, Muzyka sakralna [1963] – otwórz (plik pdf)
 7. Święta Kongregacja Obrzędów – Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram [1967] – otwórz (plik pdf)
 8. Wprowadzenie do wydania Lekcjonarza mszalnego z 1981 r. – otwórz (plik pdf)
 9. Kongregacja Kultu Bożego – Instrukcja o koncertach w kościołach [1987] – otwórz (plik pdf)
 10. Kongregacja Kultu Bożego – List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych [1988] – otwórz (plik pdf)
 11. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego [2002] – otwórz (plik pdf)
 12. Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego [2011] – otwórz (plik pdf)

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl