„Złoto” dla Chóru Katedralnego im. ks. Alfreda Hoffmana w Siedlcach

Chór Katedralny im. ks. Alfreda Hoffmana w Siedlcach, który na co dzień możemy usłyszeć w siedleckiej katedrze, odniósł znaczący sukces w International Choral Music Festival Cantantes Lublinensis II Special Editions.

Ze względów epidemicznych festiwal odbył się on-line, a międzynarodowe jury oceniało przesłane nagrania. Gala laureatów i ogłoszenie wyników odbyły się 13 listopada.

Nagrody przyznawane były w kilku kategoriach. Chór Katedralny, którego dyrygentem jest ks. dr hab. Michał Szulik, utwory festiwalowe przygotował pod kierunkiem asystentki dyrygenta – Izabeli Kiryluk. Jury doceniło dobór repertuaru i jakość wykonania utworów. Nagrodziło Chór Złotym Dyplomem i nagrodą pieniężną w kategorii „chóry parafialne”.

Należy zaznaczyć, że w ogólnej klasyfikacji festiwalu chór zajął drugie miejsce.

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl